Geelse politici tonen hun ambities

Beluister deze uitzending

Zondag 25 maart hielden we het eerste debat bij 't is Geel en 't Kiest. Van elke Geelse politieke partij nam er een lijsttrekker of afgevaardigde plaats aan de tafel. Het eerste debat bestond onder meer uit een terugblik naar de huidige legislatuur waarbij we zowel politici als Gelenaars vroegen wat er nu goed en minder goed loopt in onze stad. Heel wat thema's werden alvast oppervlakkig aangehaald, zoals mobiliteit, parkeerbeleid, ondersteuning van de lokale economie, armoede, het toenemend aantal inwoners en veiligheid. Deze en andere thema's komen aan bod in de volgende uitzendingen, waarbij dieper wordt ingegaan op de materie. 

Met uitzondering van Beter Geel en De Brugpartij waren alle lijsttrekkers aanwezig op het debat. Tom Vervoort laat voorlopig de ruimte om het lijsttrekkerschap over te laten aan een nieuwe, naar eigen zeggen betere kandidaat, "indien hij of zij zich zou aanmelden". Voor de Brugpartij is Dirk Kennis lijsttrekker. Hij liet zich verontschuldigen maar werd wel vooraf geïnterviewd.

"De toekomst is lokaal" 

Het is alvast opmerkelijk dat het lokale accent meer aandacht krijgt in 2018. Waar men bij de vorige verkiezingen enkel op nationale partijen kon stemmen, zijn er met Beter Geel en De Brugpartij ook twee uitsluitend lokale initiatieven. Groen en SP.A behouden hun eigen werking, maar verdwijnen van de kieslijst en gaan als het ware op in De Brugpartij, samen met Beweging.net. Vlaams Belang zal onder de noemer "Geels Belang" naar de kiezer trekken.

Geel Kiest - politiek debat in Geel
Greet Daems (PVDA), Tinne Van Gelder (De Brugpartij), Tom Vervoort (Beter Geel), Hans Claesen (moderator), Ben Van Looveren (CD&V), Lieselotte Thys (Open VLD), Vera Celis (N-VA), Ivan Wartel (Vlaams Belang).

De ambities

Bij de vraag of hun partij - indien het stemmenaantal het toelaat - graag de burgemeester zou leveren, was het antwoord unaniem "ja". De vraag is bij welke partij dat wel of niet realistisch is. PVDA koesterde alvast bescheiden ambities. "Met één zetel om een straffe sociale oppositie te voeren zouden we al tevreden zijn", wist Greet Daems te vertellen. Lieselotte Thys van Open VLD wilde er geen exact getal op kleven, maar een forse groei mag er zeker inzitten. "Als we de kans krijgen om deel uit te maken van de meerderheid zullen we niet twijfelen", klonk het. Vlaams Belang kampt met het probleem dat ze in dezelfde vijver vissen als N-VA, aldus Ivan Wartel: "Maar een verdubbeling van het aantal zetels naar 4 is toch wel onze ambitie". Ook voor Beter Geel - momenteel met 3 onafhankelijke gemeenteraadsleden - is eenzelfde toename van het aantal zetels een wens. "Als we een verdubbeling kunen bekomen van het aantal zetels, praten we mee", meent Tom Vervoort.

Ook De Brugpartij koestert hoge verwachtingen. "Wij doen mee om deel uit te maken van beleid", wist Dirk Kennis te vertellen. "We mikken op een derde van de Geelse kiezers, met een score van meer dan 25% of 8 à 9 zetels". Meerderheidspartij CD&V wil na 2018 weer de grootste partij zijn van Geel, ook al maakt Beweging.net er geen deel meer van uit en zal Leen Beke - met de meeste voorkeursstemmen in 2012 - niet meer op de lijst staan. "70 à 75% van de Gelenaars geeft aan tevreden te zijn, dat heeft grotendeels te maken met het langetermijnbeleid van CD&V", wist Ben Van Looveren. Maar ook N-VA hoopt om na 2018 de grootste partij te blijven. "We gaan uit van onze eigen sterkte en laten zien aan de kiezer dat we er staan", vertelde Vera Celis. "Omwille van de veranderende situatie wordt het resultaat wel onvoorspelbaar."

De persbank

Het debat werd aandachtig gevolgd door enkele journalisten die aan het einde van het programma hun idee over het debat meegaven. "Words, words words. Sommige mensen draaien te veel rond de pot, het mag veel duidelijker", meende Georges Vannuten. Volgens Sander Verwerft (Nieuwsblad van Geel) waren de ambities van de partijen wel duidelijk. "Als alle partijen hun programma's hebben uitgewerkt zullen we ook meer te weten komen over hun visie".  Hans Otten (Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad) is vooral benieuwd naar de debatten rond de thema's. "Ik heb al heel wat interessante dingen gehoord vandaag maar over het thema cultuur en de ondersteuning van verenigingen is er nog geen woord gevallen. Want daar schort toch het een en ander naar ik verneem. Ook naar het thema lokale economie ben ik benieuwd".

Het laatste woord

De deelnemers kregen nog een laatste woord op het einde van het programma:

  • Greet Daems, PVDA: "Onze toekomst is sociaal"
  • Tinne Van Gelder, De Brugpartij: "Een stad is niet louter een cijfer, maar wordt gemaakt door mensen"
  • Tom Vervoort, Beter Geel: "Dichter bij de burger staan door het stadhuis niet enkel op afspraak toegankelijk te maken"
  • Ben Van Looveren, CD&V: "Ik kijk ernaar uit om inhoudelijk mee te debatteren in de volgende uitzendingen."
  • Lieselotte Thys, Open VLD: "Ik heb er enorm veel goesting in. En bij ons is iedereen welkom om mee te doen!"
  • Vera Celis, N-VA: "Het is zeer belangrijk om verder te werken op hetzelfde elan tot 14 oktober omdat de Gelenaar dat verwacht."
  • Ivan Wartel, Vlaams Belang: "Ik kijk ernaar uit om in de toekomst dieper in te gaan op bepaalde thema's"

Eerste themadebat op 29 april

De volgende uitzending vindt plaats op zondag 29 april 2018 om 11u in Café De Werft. De thema's voor de uitzending zijn:

  • Patrimonium, met aandacht voor onder meer: het kerkenplan, de nieuwe moskee, het vredegerecht en de telescopische zuil op de markt
  • Stadsontwikkeling, met aandacht voor onder meer: hoogbouw en de ontwikkeling van de stationsomgeving.

Het programma kan live bijgewoond worden en de uitzending kan rechtstreeks beluisterd worden op Geel FM (FM 107).

Groepsfoto politici en persSfeerbeeld van het debatPolitiek debat in Café De Werft
De persbankArtikel in het Nieuwsblad van GeelArtikel in het Nieuwsblad van Geel
Artikel in de Gazet van Antwerpen