Politici in debat over lokale economie, zorg, armoede en senioren

We zijn toe aan de 4de aflevering van de maandelijkse debattenreeks 't is Geel en 't Kiest. Deze maand behandelen we weer enkele thema's die iedereen aanbelangen. Rond de gesprekstafel nemen Geelse politici plaats van alle lokale partijen. Je kan het debat zondagochtend van 11u tot 13u live bijwonen in cultuurcafé De Werft, of het rechtstreeks volgen op Geel FM (FM 107 of www.geelfm.be). Wie het debat bijwoont kan vragen stellen en reageren vanuit het publiek. 

Lokale economie

Wie door de winkelstraten loopt heeft vast opgemerkt dat er wel wat panden leegstaan. Waarom worden deze niet ingevuld? Is online verkoop de schuldige? Ligt het aan de mobiliteit of het betalend parkeren? Of schort er wat anders? En hoe kan dit opgelost worden?

Vroeger had ook elk deeldorp een bloeiende economie: een bakker, beenhouwer, krantenwinkel, kruidenier, ... Vandaag zijn de buurtwinkels eerder een uitzondering geworden. Is er nog nood aan kleinere winkels, en is dit economisch leefbaar? 

En hoe zit het met de tewerkstelling in Geel? Zijn er voldoende bedrijven in de onmiddellijke omgeving? Is er nood aan extra ruimte voor nieuwe economie en industrie in Geel en op welke manier wordt dit ondersteund?

Armoede

Geel profileert zich als Barmhartige stede, maar sinds 2010 steeg het aantal kansarme kinderen in Geel van 3 naar 13,4%. Hoe is het gesteld met armoede in onze stad, wat zijn de oorzaken en hoe kan een lokale overheid dit cijfer terugdringen? 

Is er voldoende sociale huisvesting en komen mensen toe met een leefloon? En moeten leefloners zelf een steenje bijdragen 

Zorg

Het ziekenhuis van Geel is al een hele tijd voer voor discussie. De fusie met het ziekenhuis van Mol werd in een finale fase opgezegd, een audit bracht heel wat tekortkomingen aan het licht en de directeur en hoofdgeneesheer moesten hun functie neerleggen. Wat is er aan de hand en hoe kan men dit oplossen?

Zijn er nog genoeg huistartsen in Geel en kunnen mensen rekenen op goede zorg? Komt er een wijkgezondheidscentrum en hoe kan een lokale overheid dit faciliteren?

Ouderenzorg

Ook in Geel neemt de vergrijzing toe. Zijn er voldoende voorzieningen zoals serviceflats en rusthuizen? Of kunnen ouderen ondersteund worden om langer thuis te blijven wonen? Is het Astor-project een antwoord op de noden van de toekomst?

Op deze en andere vragen wordt tijdens het programma een antwoord gegeven door de verschillende aanwezige politici. Je kan zelf reageren vanuit het publiek, maar ook via de Facebookpagina van Geel FM, via het formulier op deze pagina en per e-mail: info@geelkiest.be